Đánh giá dự án đầu tư ICO socialmedia.market

Socialmedia.market ico (Ký hiệu SMT) là một hệ sinh thái phân tán đầu tiên để khám phá, tạo, chạy và phân tích các chiến dịch quảng cáo, từ những người nổi tiếng đến phương tiện truyền thông xã hội, dựa trên công nghệ blockchain, Socialmedia.market mang các hoạt động tiếp thị giữa các nhãn hiệu

Đánh giá dự án ico refereum

 Tên dự án: Refereum  Ký hiệu Token: RFR  Website đăng ký ico: https://refereum.com  Trang whitelist: https://refereum.com/RefereumWhitepaper.pdf Vốn huy động: $25 Million cho 50% tổng số lượng token Tỷ lệ chuyển đổi: 1 RFR = $0.01 USD Thị trường vốn hóa tối đa tại thời điểm ICO dựa trên cấu trúc vốn nền tảng: $50 triệu USD Cơ cấu thưởng: Không